Loading

4.2 CHALÍFÁT

Zpočátku měl sloužit k lepšímu šíření islámu.

chalífa
– hlava islámského světa
– autorita se opírala o náboženství

hlavou státní administrativy
– první ministr – wazír – vezír
– podléhal přímo chalífovi
– značné pravomoci
- úřad si držel rod Barmakovců – vyvražděn za Hárúna-ar-Rašída
– zástupce chalífy

za Abbásovců
– chalífa přestává být závislý na souhlasu arabských kmenových náčelníků
– stává se samovládcem
– svou moc odvozuje od Boha

do čela provincií – emírové

10. století
– postavení chalífy pouze formální
– jen představitel náboženské jednoty
– vedle něj existuje amír al-umará = velitel velitelů
– má v rukou vojenskou a politickou moc


chalífát v Egyptě za Fátimovců:

chalífa
– absolutní vládce
– neomylný, vladařská práva obdržel z Boží vůle

centralistický hierarchizovaný systém
– rozdělen do 3 oblastí:
vojenská a správní – v čele vezír
náboženská – v čele nejvyšší misionář – měl i politický vliv, řídil školství

Pád chalífátu 1258 – dobytí Bagdádu Mongoly.

Žádné komentáře:

Okomentovat