Loading

15 RENESANCE A HUMANISMUS

- nový způsob života a myšlení
- obrat k člověku = antropocentrismus, člověk je centrem úvah o světě
- všeobecná vzdělanost, silné osobnosti
- kultura měšťanstva a měst
- převratné procesy – rozvoj řemslné vároby, objevy,obchod, rozvoj věd
- inspirace v antice – znovuzrození latina a řečtina v překladu děl a filosofů
- knihtisk
- humanismus – myšl. Výraz, důraz na přirozené a vrozené, obrat na člověka, stávat se dokonlejším a ušlechtilejší

Věda
- Koperník – Slunce středem vesmíru země kolem osy
- Galileo Galilei – země je kulatá, musel odvolat, aby ho neupalili
- Giordano Bruno- helioncentrismus - upálen
- Tycho de Brahe a Kepler v Praze
- Anatomie
- Společ. Kritika a politika - Machiavelli – Vladař o občanských cnostech, Erasmus Rotterdamský- kritika církve, Nizoemec, předchůdce JAKa, Chvála blázovství – kritika crkve
- Thomas More – Utopie – obraz ideální spolčnosti bez soukromého vlastnictví, spravedlivé uspořádání světa

Architektura
- horizontalita - do šířky
- vodorovné římsy, sloupy, pilastry =poloviční sloupy
- oblouková nebo žebrová klenba ne křížová, kopule, silné zdi
- okna pravoúhlá, oblouk nad nimi, sdružená
- patra, arkády = obloukové podloubi, sgraffity, štuky, fresky, balustrády=zábradlí,
- zahrady s fontánami, trámové a kazetové stropy
- zámek, palác, pevnost, radnice, městské domy, štíty domů, pdoloubí
- arkýře

Žádné komentáře:

Okomentovat