Loading

21.2 VÁLKA ZA NEZÁVISLOST

19. 4. 1775 1. ozbrojené střetnutí
– britské vojsko × am. milice
– Concord u Lexingtonu (velitel bostonské okupační posádky poslal oddíl vojska zabavit skladiště zbraní, které měli kolonisté v Concordu - na zpáteční cestě byl oddíl napaden místním ozbrojeným obyv. a postřílen)
- začátek války kolonií za nezávislost

10. 5. 1775 2. kontinentální kongres ve Philadelphii
– George Washington (rozvážný, energický, organizační schopnosti, zkušenosti ze sedmileté války, kde byl důstojníkem britské armády) se stává vrchním velitelem milic - americké kontinentální armády
- nutnost boje za nezávislost a prává Američanů

1776 vychází kniha – Thomas Paine: „Common Sense (Zdravý rozum)“
– snaha vysvětlit normálnímu Američanovi, o co v revoluci jde, proč je nutné odejít od nespravedlivého krále
- manifest práva za odtržení

4. 7. 1776 přijato Prohlášení o nezávislosti a unii (za nezávislost)
– Declaration of Independence, státní svátek USA
- autor: Thomas Jefferson
- vliv osvícenců, zvl. Johna Locka
- spočívá na dvou základních principech demokracie: všichni lidé mají přirozené právo na život, svobodu, rovnost před zákonem + všechna moc vychází z lidu
- vláda musí chránit individuální svobody, jinak ji nutno odstranit a zvolit novou
- odůvodněna odluka od Anglie

Ang. král odmítl – vylodění ang. vojska v Americe:
- střet: britská armáda (výcvik, nejlepší námořnictvo, problémy se zásobeím) + žoldnéři z Evropy × osadníci (statečnost, vlastenectví, znalost terénu, ale neukázněnost, špatný výcvik)+ dobrovolníci (pomoc z Francie – pomoc vyjednal Benjamin Franclin, v čele fr. vojska stojí La Fayette, Španělska, Polska).

Zpočátku boje na severu, neúspěch osad (kolísavost Kongresu, ochota uzavřít mír s králem), převaha britských jednotek (obsazen New York).

Většina bitev probíhala v letech 1776 – 1781:
- trvalý obrat zásluhou B. Franklina
– dohodl spojenectví s Francií, se Španělskem a Nizozemím
- 1777 bitva u Saratogy – USA vítězí (North nabídl Američanům příměří)
- 1781 bitva u Yorktownu (Virginia) – USA vítězí za pomoci Francie (La Fayette)

2 roky vyjednávání o míru
- 1782 uznána nezávislost Spojených států amerických
- za USA vyjednává B. Franklin

1783 versailleský mír (smlouva v Paříži)
– uznána nezávislost USA + britská vojska stažena ze země

2 názorově odlišné skupiny v budoucím směřování státu:
- decentralistická ústava a volná konfederace (pokračování zem. politiky státu, orientace na Francii) - Thomas Jefferson
- federativní systém se silnou ústřední vládou (průmyslová cesta vývoje, kladný vztah k ang. ekonomickému partnerovi) – Alexandr Hamilton

Zpočátku volný svazek nezávislých států - Unie (zachování ústav, samostatnost ve vnitřní politice).

1781 vstoupily v platnost tzv. Články konfederace
- 1. ústava nezávislého státu
– demokratické prvky, zákonodárný a výkonný orgán = jednokomorový Kongres (zástupce z každého státu) – právo vyhlásit válku, uzavřít mír, řídit zahr. politiku, volební právo rozšířeno na všechny muže platící daně
- vláda slabá a neefektivní (bez pravomoci stanovit daně, razit peníze, regulovat obchod s cizími zeměmi)

1787 ústavní kongres ve Philadelphii
– revize ústavy z roku 1781(omezení samostatnosti jednotlivých států)
– vypracována nová ústava (v platnost vešla 1789)
- přijata Constitution = ústava
– vzniká federace - státy + silné ústřední orgány
- kompromis mezi přívrženci centralismu a stoupenci volného soustátí, uchována práva jednotlivých států (včetně otroctví na jihu), v severních částech otroctví zrušeno
- vytvořena silná ústřední vláda, přijata zásada federativního státu

3 ústřední mocenské orgány:
zákonodárná moc
- nejvyšší zákonodárný orgán = Kongres – 2 sněmovny:
horní – Senát (2 za každý stát)
dolní – House of Representatives (Sněmovna reprezentantů, zastoupení států podle počtu obyvatel)
výkonná moc
= prezident
– je to celá instituce
– je zároveň předsedou vlády, tvoří si vládu, volen na 4 roky, nejvýše 2x
- 1. prezident: G. Washington (1789 – 1797)
- 3. T. Jefferson (1801 – 1809)
soudní moc
= Nejvyšší soudní dvůr (Supreme Court of Justice)

- platí se změnami dodnes

1791 přijato 10 doplňků konstituce = Listina práv
- zajišťuje základní práva občanů USA
– svoboda, náboženství, slova, tisku, shromažďování, petiční právo, právo nosit zbraně,…

1792 přijata nová měnová jednotka – dolar.


Přínos americké revoluce:
- boj za národní osvobození z koloniálního útlaku a za demokratické zřízení
- vzor pro národně osvobozenecký boj v Jižní a Střední Americe (poč. 19. st. vlna revolucí proti šp. kolonistům)
- nový druh vlády, nové vztahy mezi občany (ovlivněny evr. myšlením) × inspirace a posila evr. zápasu o emancipaci člověka od feudálního útisku a za uvedení lidských práv do praxe
- vývoj světa směrem k občanské společnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat