Loading

11 MONGOLSKÁ EXPANZE, RUSKO, ČÍNA A STŘEDNÍ ASIE V OBDOBÍ MONGOLSKÉHO VPÁDU

Dějiny evropské civilizace I., Praha – Litomyšl 2002

  • 1223 Mongolové porážejí spojená ruská knížata na řece Kalce (u Azovského moře)
  • 1237-8 a 1240-1 mongolské vpády (Batu) na Rus – zničen SV a pak i J Rus
  • Následoval i vpád do Polska a do Uher 1241
  • 1241 bitva u Lehnice: polská šlechta v čele s Jindřichem II. Pobožným (asi 1191-1241, velkopolský a krakovský kníže)
  • zničeni J Polsko (Sandoměř, Vratislav, Krakov…) vypleněno – Slezsko tím ztratilo pevnou vládu a v následujících desetiletích se rozdrobilo
  • Václav I. se také blížil s vojskem k Lehnici – mezitím poražen Jindřich II. Pobožný – Mongolové se stáhli přes Moravu do Uher (Zěmě koruny české, s. 70)
  • Mongolové poté narazili na obrněnou jízdu a kamenné zdi měst a hradů – obrátili se k J – přes Uhry zpátky (s. 202-3)
  • 1241 v bitvě u řeky Sajó porazili uherskou armádu Bély IV. (1235-1270) – zaplavili a zpustošili zemi
  • S Mongoly se do uherské roviny dostali Kumáni, pohanský nomádský národ – část tam zůstala a někteří si vydobyli významné politické postavení
Následky pro Rus:
– trvalé podřízení ruských knížectví vládcům Zlaté Hordy (centrum na dolní Volze)
– podlomeno hospodářství Rusi
– posílil feudální rozbroje
– odříznutí od evropského vývoje – zaostávání

Vazalem Zlaté Hordy i Alexandr Něvský
- velkoknížetem vladimirským – tam od 1252 sídlo velkoknížete
1240 porazil Švédy na řece Něvě
1242 odrazil Řád německých rytířů na zmrzlém Čudském jezeře

Sílí knížectví moskevské:
- za Ivana Kality (1325-1340) již trvala velkoknížectvím, tam i metropolita vší Rusi.

1380 Dmitrij Donskij (budovatel kamenného Kremlu)
- porazil vojska Zlaté Hordy na Kulikovském poli/Kulikovově poli (na březích Donu)
- 1382 se opět poddal chánovi

Moskevská Rus:
Ivan III. (1462-1505):
– podrobil si obchodně významnou novgorodskou městskou republiku
– přestal odvádět poplatky Zlaté Hordě
– + neteř posledního byzantského císaře Sofie Palaiologovna
– Prohlašoval se za nástupce byzantských císařů (do znaku byz dvouhlavého orla)
– Na Litvě požadoval vydání území s pravoslavným obyvatelstvem

Vasilij III
Ivan IV. Hrozný (1533-1584)


Mongolové=Tataři

Na přelomu 12./13. vytvořili kmenový svaz v čele s vůdcem jednoho z kmenů – Temüdžinem
- Čingischán=“veliký mongolský chán“
- vládl 1206-1227
+ stř Asie
+S Čína
+ Zakavkazsko, Krym

Říši rozdělil mezi 4 syny:
Džoči (1227): stř Asie
Čagataj: Kašgar a Sedmiříčí
Ögedej: Z Mongolsko
Toluj: původní Čingischánovo území

Největší rozmach mongolské říše v polovině 14.
2. pol. 14. rozpad, ale ještě nebezpečí Timúr Lenka (Tamerlána)
V taženích 1237-8 a 1239-40 pod vedením Čingischánova vnuka Batúa (zemřel 1256), chána a zakladatele Zlaté Hordy obsadili Povolží až ke Kaspickému moři
+ Moskva
+ jako poslední 1240 Kyjev

Zlatá horda:
Feudální útvar ve V části evropského Ruska, na Z Sibiři a v části stř Asie
Vznik ve 40. letech 14. stol.
Ruská knížectví na ní závislá (daň), ale nebyla její součástí
Centra v dolním Povolží a na Krymu

Z ní vznikly:
1438 kazaňský chanát
1441 astrachaňský chanát
1443 krymský chanát
2. pol. 15. sibiřský chanát

1480 osamostatnění Moskevského velkoknížectví

Nástupnické státy Kyjevské Rusi:
Haličské knížectví (Z)
Smolenské knížectví (SZ, předchůdcem běloruského národa, ve 14. součástí litevského státu)
Novgorodské knížectví (obchodně vlivné, styky s hanzou, spolupráce i se Z Evropou)
Vladimirsko-suzdalské knížectví (nejsilnější, částečně nezávislé v rámci Zlaté Hordy)

Mangú:
+ zbytky stř Asie
+ Bagdád
- Po jeho smrti rozpad říše

V část říše zůstala jednotná:
Centrální správa

Chán Kublaj (zemřel 1294)
- vnuk Čingischánův
- 1271 (nebo 1264) hlavní sídlo do Číny – zcela ji ovládl – vyvrácení říše dynastie Sung
- 1271 se prohlásil za císaře nové říše Jüan – dynastie Jüan v Číně (1280-1368)
- útok i na Japonsko (70. a 80. léta) a na Vietnam – neúspěšné
– podporoval lamaismus a křesťanství
– na svém dvoře soustředil vědce, umělce, zástupce různých náboženství a vyslanse řady evropských států (mj. františkánské misie)
1275-92 v jeho službách Marco Polo
– vedoucí místa v Číně připadla Mongolům; útlak Číňanů

1351-1368 povstání Rudých obočí
– konec mongolského panství v Číně
– založení dynastie Ming

Timúr Lenk:
+ S Indii (1398)
+ Zakavkazské státy, Írán, Irák
– zničil Zlatou Hordu
– porazil i Turky
- při přípravě výpravy proti Číně 1405 zemřel

Žádné komentáře:

Okomentovat