Loading

7.1 PAPEŽSTVÍ

Papež = původně římský biskup, postupně se stal hlavním představitelem křesťanské církve v západoevropské oblasti, zakladatelem tohoto úřadu údajně apoštol sv. Petr, volen doživotně sborem kardinálů, na V caesaropapismus = 1 hlava pro církev i stát X na Z 1 pro církev a 1 pro stát

Významným papežem Lev I. – uchránil církev před kočovnými Huny a germánskými pohany.

Řehoř I. (6./7. stol.) – názor, že římský biskup je přímý následovník sv. Petra, křesťanské učení přizpůsobil nevzdělanému venkovskému obyvatelstvu, vyrovnání se s ariánstvím (sektářstvím), Zamyšlení nad Starým zákonem + Zamyšlení nad Novým zákonem
- jedním z hlavních úkolů = šíření vzdělanosti → vznik škol při sídlech arcibiskupů, biskupů a důležitých klášterech + kostelech, vzdělání určeno budoucím kněžím, jazykem latina

arcibiskupství – správa většího správního celku – nejméně 2 biskupství
biskupství – správa několika děkanství, obvod v čele s biskupem = diecéze
děkanství – správa několika farností
farnost – základní organizační jednotka s farním kostelem

Žádné komentáře:

Okomentovat