Loading

16.2 ANGLIE, FRANCIE, KATOLICKÁ REFORMACE

Anglie

Jindřich VIII.
- z Tudorovců
- touha krále po rozvodu s Kateřinou Aragonskou příčinou vzniku anglikánské církve
- papež odmítl rozvod, tak se obrátil na anglikánské duchovenstvo
- 1533 vznik anglikánské církve

Ovlivnění luteránstvím – přijímání podobojí, kněžské manželství, angličtina při bohoslužbě.
Společné pro protestantské (evangelické) církve bylo odmítání autority koncilů, odstranění celibátu, podobojí,kněz není prostředník mezi bohem a člověkem.


Katolická reformace:


- reformační církve se odštěpily od katolické
- reforma respektive obnova katolické církve se nazývá protireformací
- Jezuitský řád – tovaryšstvo Ježíšovo
- Ignác z Loyoly
- 1540 bylo potvrzeno papežem

- zákl. bylo šíření a posláním katolické víry, prostřednictvím misií a výuky mládeže
- první kolej v Římě, pak šíření po Evropě a dokonce v Praze – 1157
- systém školství na antických a humanistických vzorech

Koncil v Tridentu (1545-47, 1551-52, 1561-63) – neshody mezi konciliarismes papežskou kurií, nakonec dogmatické zásady.
Původně jako ekumenický (obecný) – zamezit další roztržce mezi západokřesťanskou církví.
Koncil potvrdil platnost sedmi svátostí – křest, biřmování, zpověď, eucharistie(chléb a víno), kněžského pomazání, manželství a poslední pomazání.

1582 reforma kalendáře Řehoř XIII.


Francie

- do Francie pronikalo zpočátku luterství – na dvoře Markéty Navarrské
- fontainebleauský edikt proti šíření 1534
- ale franc. král na rozdíl od anglického nepotřeboval novou církev,
- roku 1545 nechal zlikvidovat sektu valdeskych
- ale pak se začalo šířit mohutně hnutí hugenotů
- měli velký ohlas, založili 1555 náboženskou obec
- jejich čele Jindřich Navarrský
- katolické zájmy hájila Kateřina Medicejská – královna
- vznik vojenských konfliktů a 1570 hugenotům slíbena pevnost La Rochelle
- nakonec 1572 bartolomějská noc – povraždění hugenotů
- 1598 nanský edikt – Jindřich IV., hugenoti mohou zastávat stání úřady

Žádné komentáře:

Okomentovat