Loading

19.1.1 MERKANTILISMUS

  • za vlády Ludvíka XIV. se prudce zvýšily státní výdaje
  • početné úřednictvo, dvorské radovánky, reprezentační stavby, války….na tyto výdaje nestačily příjmy z daní
  • nutno hledat nové zdroje příjmů
  • protekcionářská obchodní politika založená na teorii merkantilismu: podpora vývozu, omezování dovozu (vysoká cla na dovážené výrobky; mít doma drahé kovy)
  • tuto politiku prosazoval a prováděl ministr financí Jean Baptiste Colbert
  • součástí hospodářské politiky bylo i zakládání manufaktur, státní podpora umožnila rozvinout výrobu drahých látek, parfémů a různého luxusního zboží
  • daňové úlevy pro rodiny s dětmi
  • stát projevil i zájem o kolonizaci zámořských území: z Kanady se dovážely kožešiny, z Antil cukrová třtina, z Asie koření; byla také založena Východoindická (1663) a Západoindická společnost (1664), Nová Francie (1671, území Kanady)- konkurovala jim Anglie a Nizozemí
  • rozvíjející se francouzská ekonomika však nestačila pokrývat všechny náklady, nepomohlo ani zvyšování daní (obyvatelstvo je mnohdy nemělo z čeho platit)
  • Ludvík stále zadlužoval stát – na konci jeho vlády stála Francie před finančním krachem (počátek 18.století znamenal pro Francii počátek úpadku).

Žádné komentáře:

Okomentovat