Loading

12.6 VZESTUP „RAKOUSKÉHO DOMU“ NA POZICE EVROPSKÉ VELMOCI

  • císař Fridrich III. oženil syna Maxmiliána s Marií – dědička burgundského vévodství (Karel Smělý)
  • znepřátelil si francouzského krále, který si dělal nároky na dědictví burgundských příbuzných
  • 1490 – znovu sjednocení rakouských dědičných zemí – vzrostla pozice Habsburků
  • rozhodující krok – sňatek Maxmiliánova syna Filipa „Sličného“ s dcerou španělského krále Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské – Johanou „Šílenou“
  • 1516 – po smrti Ferdinanda se stala dědičkou španělské říše, ale nebyla schopná vlády
  • syn Karel (V.) – ucházel se o dědičné země rakouské, o císařskou hodnost svého děda Maxmiliána I., ale dostal se do konfliktu s francouzským králem Františkem I. – řada válek
  • 1526 – padl Ludvík II. Jagellonský u Moháče – nástup švagr Ferdinand (bratr Karla V.) – konflikt se svým sokem ze Sedmihradska Janem Zápolským – dvě stě let boje s Turky v Uhrách

Žádné komentáře:

Okomentovat