Loading

15.2 RENESANCE MIMO ITÁLII

Německo

Albrecht Dürer
– Růžencová slvanost, Pohled na Innsbruck, Autoportrét s květinou máčky

Lucas Crannach
– Máří Magdaléna, Martin Luther, Venuše

Grünenwald
- Pokušení sv. Antonína, Ukřižování

Hans Holbein
- Erasmus Rotterdamský, Jindřích VIII.

Vznik bronzvoých soch v Innsbrukém kostele.


Nizozemí

Oltář v Gentu – Jan van Eyck

Weyden – madony

Hieronymus Bosh
– Rajská zahrada, Klanění tří králů

Pieter Bruechel
- Dětské hry, Boj masopustu s půstem, Stavba babylonské věže


Renesance v Čechách

Královský letohrádek v Praze – Paolo della Stella

Jaroš- zpívající fontána

Letohrádek Hvězda od Bonifáce Wolmuta
- stal se dovrnlím stavitelem a postavil ještě Mičovnu a kruchtu ve Svatovícké katedrále
- palác pánů z Hradce, Schwarzenberký

Další zámky – Telč, Český Krumlov, Litomyšl, Opočno, Nelahozeves,….

Rudlof II. – Arcimbolda, Hans von Aachen


Literatura
Teichová a spol.: Dějiny středověku II. Praha 1968.
Čornej, Petr a kol.:Dějiny evropské civilizace I. Praha 2002
Čornej, Petr a kol.: Dějepis 2 pro gym. a SŠ, středověk. Praha 2001.
Černá, Marie: Dějiny výtvarného umění. Praha 1996.

Žádné komentáře:

Okomentovat