Loading

20 VZESTUP RUSKA 1613 – 1796, REFORMY PETRA I. A KATEŘINY II.

1613 nástup ROMANOVCŮ
- vystřídala dynastii Rurikovců


Michal III. Romanov (1613- 1645)

- překonán vnitřní rozvrat
- země osvobozena od polských a švédských dobyvatelů
- mír za cenu velkých územních ztrát – hl. ztráta: přístup k Baltskému moři

Archaická struktura:
- vládne car (despotická vláda), duma (poradní orgán), majitelé úřadů, nevolnické obyvatelstvo (rolníci,…)
– masy lidí


Alexej I. Michajlovič (1645 – 1676)

– syn Michala III.
- úsilí o neomezenou moc (samoděržaví)
- opora o nižší šlechtu (půda za odměnu, za „službu carovi“) = služebná šlechta - oddanost
- pokles vlivu stavovských orgánů
– sněmy (zástupci šlechta, církve, obchodnictva) svolávány čím dál méně

1649 Sobornoje uloženije (Uloženije)
- sněmovní usnesení, obnovený říšský zákoník:
- potvrzena carská moc (přísné tresty za činy proti ní)
- stanoví každému povinnosti – nejvíce pro nevolnickou masu (šlechta má nad nimi absolutní právo)
- uzákonění věčné a dědičné závislosti rolníků na šlechtě = NEVOLNICTVÍ
- do této doby rolníci povinni robotou a peněžními poplatky šlechtě, podle práva dne sv. Jiří – 2x ročně (na podzim a na jaře) možnost odstěhovat se od pána i bez jeho souhlasu
- od konce 16. st. právo omezováno, pak sněmem zrušeno = trvalé připoutání rolníků k půdě + osobní závislost = bezpráví, zvůle šlechty, i soudní pravomoci v rukou šlechty

- podpora manufaktur
- Rusko stále bez přístupu k moři (na S Švédsko, na J Turecko)
- zahr. politika: snaha o kontakty s Anglií a Nizozemím

nové výboje
- vojsko: šlechta oddíly vyzbrojených poddaných

1 ) zájem o přístup k Baltu (× Švédsko)

2) rusko – polská válka (1632 – 1634)

1648 – 1654 – osvobozenecký boj ukrajinského atamana Bohdana Chmelnyckého
- proti Polsku
- vých. Ukrajina pod „ochranou“ ruského cara před soc. a náb. útlakem polsko–litevského státu a církve (spojení Ruska a Ukrajiny 1654 na Perejaslavské radě = shromáždění představitelů Ruska a ukrajinských kozáků v Perejaslavi)

další rusko – polská válka (1654 – 1657)
- o Ukrajinu a Bělorusko
- andrusovský mír 1667 (Rusko zisk zpět Smolensk a Černigovsko, zůstala mu levoboční Ukrajina a Kyjev)

1686 s Polskem uzavřeno spojenectví (tzv. „věčný mír“)
- společné nebezpečí od Turků, tažení proti krymskému chanátu

3) expanze na východ – Sibiř


Vnitřní nepokoje:
- městské vzpoury a rolnická povstání proti zdaňování a růstu rolnických povinností (peníze na války, byrokracie)
- např. v Moskvě, v Novgorodě

vrchol: rolnické a kozácké povstání v čele s atamanem kozácké chudiny Štěpánem Razinem
- 1667 – 1671
– v oblasti mezi Donem, Volhou a Uralem
- příčiny: mor, hlad války, útisk
- výpravy donských kozáků (asi 20 tis.) na Volhu proti proudu řeky, dobývání měst, poraženi při obléhání Simbirska, Razin raněn, bohatými kozáky zajat lstí a vydán úřadům, v Moskvě mučen a popraven (hrdina lidových písní)


Fjodor Alexejevič (1676 – 1682)
- regentská vláda Sofie (Žofie) Alexejevny (1682 – 1689) – za syny Ivana a Petra

Žádné komentáře:

Okomentovat