Loading

18.1 ZÁKLADNÍ DATA

 • 1603: nástup dynastie Stuartovců – Jakub I. (syn Marie Stuartovny); personální unie Anglie a Skotska
 • v letech 1625-1649 vláda Karla I.
 • 1640: rozpuštěn anglický parlament = počátek anglické revoluce
 • 1642: začátek občanské války
 • 1645: porážka Karla I. u Naseby
 • 1648: vítězství O.Cromwella u Prestonu
 • 1649: poprava krále
 • 1649 – 1653 období republiky
 • 1651: vydání Navigačních akt
 • 1652: podmanění Irska
 • 1652-1654: 1.anglo-nizozemská válka
 • 1653-1658: Cromwellův protektorát
 • 1660: obnova (restaurace) vlády Stuartovců – Karel II. (1660-1685)
 • 1673: vydání Test Act: protikatolický zákon
 • 1679: Habeas Corpus Act = zákon na ochranu osobnosti
 • 1685-1688: vláda Jakuba II., roku 1688 vyhnán
 • 1689: králem Vilém III.Oranžský (nizozemský místodržící)
 • 1689: Bill of Rights = zákon o právech
 • 1714: nástup hannoverské dynastie (Jiří I.)


Hospodářství
 • poč.17. století: Anglie je hospodářsky prosperující země (nebyly války)
 • anglická lehká sukna – Angličané byli schopni konkurovat Nizozemcům
 • prosperita řemeslné výroby, růst měst - poptávka po zemědělských výrobcích -příjmy podnikové šlechtě a sedlákům
 • podmínky pro rozvoj kapitalistického podnikání – byly peněžní prostředky
 • růst pozic podnikatelů a buržoazie – chtějí podíl na politické moci
 • omezení katolíků (nesmějí zastávat úřad atd.)

Žádné komentáře:

Okomentovat