Loading

21 AMERICKÁ REVOLUCE, VZNIK USA, OHLAS V LATINSKÉ AMERICE

1492 - objevení Ameriky

Periodizace:
1607 – 1733 - vytv. 13 kolonií
1733 – 1763 - války s Francií
1763 – 1783 – vytv. nového státu – Anglie ustupuje

1607 založena Londýnská společnost
- chce prorazit šp. blokádu a zakládá první kolonie
– Virginie - dobře geogr. posazená, střed území, velké možnosti – zemědělství - Jamestown - začíná ekonom. budoucnost, přiláká další kolonisty

1613 nacházejí plantáže tabáku – tabákový boom – farmy+ export

1622 začátek otroctví
– zpočátku bílí otroci (odsouzenci)
– postupně černí otroci

1620- 1642 do amer. kolonií přichází kolem 80 tis. Angličanů (Fr. se to nikdy nepovedlo).

Od 17. st. mezi přistěhovalci z Francie, Španělska, Nizozemí a Anglie v Severní Americe
- nejvýznamnější postavení 13 ang. osad na vých. pobřeží
- rozdílné přírodní podmínky, hosp., soc., a národnostní struktury, nestejná správa a vztah k mateřské zemi

Možno rozdělit kolonie:

a) sever (severovýchod)
– tzv. Nová Anglie
- převážně horská oblast, rozvoj rozmanitého průmyslu a farem (obilnářství, zem. malovýroba, rybolov na pobřeží, těžba dřeva, nám. obchod – přístav Boston)
- osídleno hl. anglickými emigranty – kalvinistickými puritány
- Connenticut (1636), Massachusetts (1629), New Hampshire (1638), Rhode Island (1636), Plymouth (1620 – otcové poutníci – Mayflower)

b) střed
– řemeslná a manufakturní výroba textilu a železářství, menší farmy nebo nájem půdy, výroba pro trh – bohatí obchodníci, pak centra průmyslové výroby a obchodní centra (New York a Philadelphia)
- národnostně různorodé obyvatelstvo, emigranti z kontinentu (Holandsko, Německo, Židé), Irové, Skotové, jen 1/ 3 Angličané – větší náb. tolerantnost
- New York (1685), New Persey (1664), Pensylvánie (1681), Delaware (1638 – založili Švédové, Angličané potom)

c) jih
– zemědělský ráz, jejich vývoj určován plantážnicko – otrokářským výrobním systémem, plantáže s monokulturami (tabák, cukrová třtina, bavlník), černí otroci z Afriky (nelidské zacházení, naprostá poslušnost a podřízenost vůči majiteli, „mluvící dobytek“, předmět obchodu a těžká práce)
- Virginia (1607), Maryland (1632) – hl. město Baltimore – katolík, Karolina (1663), Georgia (1733)


Náboženství:
- země náb. uprchlíků
- puritání (angl. kalvinisté – hl. do roku 1640), kongregacionalisté, presbyteriáni, katolíci, baptisté, unitáři, kvakeři
- dnes v USA 270 kat. církví

1643 vzniká pokus o konfederaci
– 4 kolonie, v Americe nebyli kontrolovatelní – byli svobodní – svobodomyslnost
- v každé osadě guvernér (správce) – má pod sebou lidi
- freemem – svobodní lidé - volí si zástupce do koloniálního shromáždění (rozhoduje o organizačních věcech)

1763 Pařížský mír
- konec sedmileté války
– Francie prohra (v Americe Fr. zůstala pouze Louisana)
– Anglie zisk Kanady – britské koloniální imperium (spojencem VB je Portugalsko, z portugalské Brazílie zlato do Anglie - Anglie držela v šachu Španělsko)

Žádné komentáře:

Okomentovat