Loading

5.2 VIKINGOVÉ

Vikingové
severské germánské kmeny
- předkové Švédů, Norů, Dánů a Islanďanů
- doslovný překlad – bojovník číhající v zátoce
- obyvatelé, kteří jimi byli napadení je nazývali Normané – muži ze severu

Útočí od 8. do 11. století na britské ostrovy a kolem pobřeží Severního moře – přepadávají přístavy, kláštery.

Dokázali plout hluboko proti proudu řek
– dostávali se do vnitrozemí
– díky velmi dokonalým lodím
– uměli využít momentu překvapení

Není přesně jasný důvod
– zřejmě hledali příznivější klimatické podmínky
– na severu nebylo možno rozvíjet ve velké míře zemědělství (zemědělské plochy se získávaly jen těžko – žďářením, vysušováním močálů a odstraňováním kamení)
- možná došlo i k přelidnění severu
+ uspořádání společnosti - majetek otce dědil nejstarší syn – ostatní si museli hledat novou půdu

Dalším důvodem mohlo být hledání nových obchodních cest
– zejména hledání cesty do Orientu (Varjagové – přes Rusko do Íránu)
– vývoz otroků, kožešin, medu, zbraní, nářadí x dovoz koření, vína, šperků

Vůdci prvních výprav – ne moc bohatí šlechtici z pobřeží.

Úspěchy
– státy okolo oslabené
– politická roztříštěnost
– pronikají do Kaspického, Černého i Středozemního moře
- dostávají se do oblasti Irska, Francie, pobaltských zemí, Itálie, Španělska a severní Afriky

Vikingové rozděleni na kmeny
– v čele vojenská družina a náčelník
– každý kmen měl svou vymezenou sféru zájmu

Norové
– západní směr
- cílem výprav britské ostrovy a Island (objevili jej 860)
– z Islandu se dostali do Grónska (Erik Rudý)
- kolem r. 1000 se dostali na severoamerické pobřeží (syn Erika – Leif Eríksson – přistál v Massachusetts – objevenou zemi nazval Vinland)
– v Americe přepadáni indiány – návrat do Grónska
- kolonizace Islandu – Norové – 930 vzniká všeislandské shromáždění – althing – nebyli zde králové, ani válečné družiny

Švédové
– východní směr: nazýváni jako Varjagové
– na území pozdějšího Ruska – řeky Volha, Dněpr, Němen, Západní Dvina
– přepady Bulharů, Peršanů, Arabů
– oblast Novgorodu – kol. 862 se zde objevuje Varjag Rurik – zakladatel ruské dynastie Rurikovců – jeho potomci se poslovanštili

Dánové
– nejvyspělejší, nejlépe organizováni
– útoky plánované, vedené králi
- napadali západofranckou říši a oblast Anglie
800 napadli Franckou říši – nepodařilo se jim Franky porazit (Frankové byli vyspělejší)
820 dosáhli průlivu La Manche – obsazení jihovýchodní Anglie
– pak do Středozemního moře – oblehli Řím
- dostali se do arabského světa
- dostávají se do Seiny, Labe, Rýna, Odry

Vikingové se na nových územích i usazovali
– severozápadní Francie
– vznikl zde normanský stát
911 vojevůdce Rollo dostal od Karla Prosťáčka v léno oblast v ústí Seiny
– dodnes pojmenováno území jako Normandie

První tažení – Norové 793 – klášter Lindisfarne na severovýchodním pobřeží Anglie – Norové pak kolonizovali především blízké ostrovy a v 9. století založili norské království v Irsku.

10. století – dočasné přerušení nájezdů
porážky od Alfréda Velikého v Anglii a od Arnulfa Korutanského ve východofrancké říši

Dánsko se pak soustřeďuje na upevnění královské moci
Harald Modrozubý – pevnější sjednocení, založena první biskupství (Ripen, Šlesvik)
- Haraldův syn Sven se pak spojuje se Švédskem a společně útočí na Norsko – rozdělí si území
Sven pak útočí na Anglii a r. 1014 se zde stává králem
– jeho syn Knut – králem Anglie, Dánska, části Švédska, Norska

Žádné komentáře:

Okomentovat