Loading

7.3 VELKÉ SCHIZMA 1054

  • význam církve: propojení církve a světského lenního systému, hosp. prosperita → největší vlastník pozemků, vliv na upevnění státu (panovník a šlechta v ní hledají oporu)
  • boj mezi světskou a duchovní mocí + rozkoly uvnitř církve
  • v 6. stol. otázka podstaty Ježíše Krista: Z = božská podstata X V = lidská podstata
  • na Z boj papežů o světskou moc se světskými panovníky
  • 9. stol první schizma: 863 papež Mikuláš I. sesadil patriarchu Fótia, ten 867 sesadil Mikuláše → vzájemné obviňování z kacířství
  • 1054 – velké schizma (rozluka církve):
  • Z (římská, katolická) – v čele římský papež, liturgickým jazykem latina
  • V (ortodoxní, pravoslavná) – v čele cařihradský patriarcha, liturg. jaz. ŘečtinaLiteratura
August Franzen: Malé církevní dějiny. Zvon 1992.
Jaroslav Kadlec: Církevní dějiny II – raný středověk. Ústřední církevní nakl. 1975.
Jaroslav Kadlec: Dějiny katolické církve II. – církevní středověk. Univerzita Palackého 1993.
Josef Gelmi:Papežové – od sv. Petra po Jana Pavla II. Mladá fronta 1994.

Žádné komentáře:

Okomentovat