Loading

22.2.4 VÝZNAM A PŘÍNOS REVOLUCE

• politické a ekonomické sjednocení země
• úplné vítězství nad stavovským uspořádáním společnosti i státním absolutismem
• cesta k industrializaci země a k prům. revoluci, rozvoj tržní ekonomiky
• vznik 1. moderního občanského státu a občanské armády, politik pro občany, suverenita a svoboda lidu, ale i potlačení zákonných práv a zničení odporu
• vzor pro ostatní země v Evropě


Ohlasy v Evropě:
- sympatie početných skupin svobodomyslných vzdělanců, politiků a umělců v Itálii, Belgii, Nizozemí, Anglii a Polsku
- nesouhlas ve většině něm. zemí, Španělsku a haneb. monarchii (i v českých zemích), Skandinávii a RuskuLiteratura:
Bělina, Pavel, Kučera, Jan: Dějiny evropské civilizace II. Paseka, Praha – Litomyšl, 1995.
Čapek, Vratislav, Pátek, Jaroslav, Zwettler, Otto: Světové dějiny II. Fortuna. Praha 1993.
Hibbert, Christopher: Francouzská revoluce. Domino, Ostrava 1999.
Kuncová, Ivana: Dějiny Francie. Nakl. Svoboda. Praha 1988.
Maurois, André: Dějiny Francie. Lidové noviny, Praha 1994.
Roberts, J.M.: Přehledné dějiny světa. Nakl. Beta, Praha – Plzeň 2002.
Stevenson, John: Dějiny Evropy. Ottovo nakladatelství. Praha 2004.
Švankmajer, Milan, Veber, Václav, Sládek, Zdeněk, Moulis, Vladislav: Dějiny Ruska. Lidové noviny, Praha 1995.
Vokál, Vladimír: Vleká francouzská revoluce. Cony, Praha 2002.
Volný, Zdeněk a kol.: Toulky minulostí světa 7. Via Facti, Praha 2005.
Castelot, André: Napoleon Bonaparte. Melantrich, Praha 1998.
Correlli, Barnett: Bonaparte, Jota, Brno 2005.
Manfréd, Albert Zacharovič: Napoleon Bonaparte. Pravda, Bratislava 1978.

Žádné komentáře:

Okomentovat