Loading

22.2 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

Heslo: „Svoboda, rovnost, bratrství.“

Otevření cesty k občanské společnosti, vycházela z americké revoluce.


Předrevoluční Francie

- absolutistická monarchie (božský původ panovnické moci)
- nejmocnější evropská země

Dlouhodobá krize
– nákladný aparát, přepych královského dvora
- vyčerpání z válek (např. pomoc Američanům)
- finanční krize – prázdná státní pokladna (více výdajů než příjmů – dluhy)

Hospodářství:
– na venkově většina obyvatel (4/5)
- drobná hospodářství sedláků
- k obživě nutný navíc i pronájem půdy za vysoké poplatky nebo námezdní práce × pozemkové bohatství šlechty, církve, klášterů
- sedláci neschopni vyrábět pro trh ani zdokonalovat obdělávání, zvl. V letech neúrody od roku 1785

Řemeslná výroba:
- převážně cechovní charakter, výjimečně průmyslové podnikání
- obchod brzděn vnitřními cly a vysokými cenami výrobků

Společnost:
- lesk a bohatství dvora × bída země

Stavovské přehrady:
- 2 privilegované stavy (3%) – šlechta a duchovenstvo (přepych, bohatství půdy, osvobozeni od daní)
- třetí stav (97%) – povinnost platit daně, ale bez politických práv
- na vesnicích roboty, vrchnostenské dávky a povinnosti, církevní desátky – v naturáliích i v penězích + daně státu (ze soli, komínu, oken,…)

Nesourodost:
- cechovní řemeslníci, úředníci, městská chudina, měšťané, podnikatelé,bankéři, obchodníci, právníci = ekonomická síla, ale podřízené postavení, všichni chtějí reformy


Vláda Ludvíka XVI. (1774 – 1792)
– mž. Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie)
– proti změnám, věnoval se zábavám, přepychový život
- vyčerpání státní pokladny
- snahy o reformy nevyslyšeny
- lidové bouře (zrušit privilegia, absolutismus, zavést daňovou rovnost, přístup do úřadů, účast ve vládě)
- neúroda 1786, 1787
- stát před bankrotem - něco se musí stát

Žádné komentáře:

Okomentovat