Loading

22.1 OSOBNOSTI OSVÍCENSTVÍ

Charles Louis Montesquie (1689 – 1775)
– Francie
– proti despotismu, za přirozená práva člověka na svobodu a rovnost před zákonem

O duchu zákonů
– základy uspořádání právního státu, obraz dokonalé vlády, rozdělení moci do 3 složek: zákonodárná (parlament – vydává a schvaluje zákony), výkonná (vláda – provádění zákonů v životě), soudní (dohled na dodržování zákonů) – složky vzájemně nezávislé, vyvážené a kontrolovatelné
- 3 formy vlády: despocie, republika, monarchie (vzor ang. monarchie a parlamentarismu)

Perské listy


Voltaire (Francois Maria Arouet, 1694 – 1778)
– kritik režimu, požadavek ústavy, svobody myšlení a tisku ,…
- Rozprava o mravech a duchu zákonů


Jean Jaques Rousseau (1712 – 1778)
– filozof, spisovatel, hudební skladatel

Rozprava o původu nerovnosti mezi lidmi

O společenské smlouvě
– stoupenec demokratické vlády, původní rovnosti a svobody lidí (přímé hlasování) , proti despotismu a soukromému vlastnictví (právo státu regulovat majetnost ve prospěch chudých, právo lidí povstat proti despotické vládě)
- nutnost návratu člověka přírodě, k prostému živ. stylu – filozofie přírodního člověka – člověk je od přírody dobrý, ale mravně narušený městkou civilizací


Ekonomie: Adam Smith – požadavek hosp. svobody, jednotlivce, svobody trhu.

Zájem o přírodní vědy (sbírání minerálů, rostlin), podpora vědeckého výzkumu
- projekt 20 svazkového díla: „Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, řemesel a umění“(1751 – 1783) – souhrn dosavadních poznatků o člověku, společnosti, přírodě

Tzv. encyklopedisté: Denis Diderot, Jean d Alembert, J. J. Rousseau, F. Voltaire,…

Žádné komentáře:

Okomentovat