Loading

23.4.2 RÝNSKÝ SPOLEK, KONTINENTÁLNÍ BLOKÁDA

Dále rozhodnuto o vzniku tzv. Rýnského spolku (7 / 1806)
– 16 jiho- a západoněmeckých států
- Napoleon protektorem, ústava podle fr. vzoru
- 1. krok k sjednocení Německa

1806 – k protifr. koalici se přidává Prusko a Sasko

10 / 1806 – bitva u Jeny a Auerstadu
– Prusko (Fridrich Vilém III.) poraženo Francií

1806 – Napoleon založil vévodství varšavské (na pruském území, z pruské části polského záboru).


Napoleonovo triumfální tažení do Berlína – zde 11/ 1806 vyhlášena kontinentální blokáda
– proti Anglii, celoevropský zákaz obchodu s Anglií a britskými koloniemi (pokus vyčerpat Anglii hospodářsky)
- unáhlený, nereálný čin, postižena nejen Británie, ale i Evropa
– neúspěch, kontinentální systém je porušován (Francie nemohla nahradit ang. výrobní kapacitu, pašování zboží, carské Rusko dodávalo do Anglie obilí a suroviny – za to si odváželo průmyslové výrobky)

Prusku jde na pomoc ruská armáda
- střet s Francií u Jílového a Friedlandu (vých. Prusko)
– Francie vítězí + dobytí Královce
7. 7. 1807 mír v Tylži
– car Alexandr rozhořčený na VB, že jeho tažení nepodpořila
- západní a střední Evropa připadne Francii, východní Rusku, za slib dodržení kontinentální blokády zisk Finska, rozdělení vlivu v Turecku a domluva na dobytí Indie

1807 – Napoleon zabral Portugalsko (pod záminkou, že pašuje zboží z Anglie)

1808 – připojil království italské a vévodství toskánské

1808 – operace ve Španělsku
– královská rodina zatčena
- šp. králem Napoleonův bratr Josef I.
- protifr. povstání Šp. , celonárodní partyzánská válka guerilla = národně osvobozenecký boj organizovaný v každé provincii místní juntou (povstalecká rada)
+ vylodění Britů

1809 – další boje s Rakouskem
- Napoleon poražen u Asperu
- ale zvítězil u Wagramu
- potupný vídeňský (schonbrunnský) mír s Rakouskem – ztratilo 1/3 území, zvl. alpské země, Halič a jihoslovanská oblast

1810 – fr. císařství sahalo od Labe k Tibeře a v jeho sousedství – vazalské státy.

Žádné komentáře:

Okomentovat