Loading

23.5 DŮSLEDKY

22. 6. Napoleon se podruhé vzdal trůnu a vzdal se do rukou Angličanů (aby nepadl do rukou roajalistům) a ti ho dopravili do vyhnanství na ostrov Svatá Helena v jižním Atlantiku u břehů Afriky - jako zajatec Britů, pod vojenským dohledem.

5. 5. 1821 zemřel (rakovina nebo otrava arsenem, perforace žaludečního vředu)
- pohřben do neoznačeného hrobu
- teprve po 19 letech převezen do Francie a uložen v pařížské Invalidovně

Přísnější pařížský mír (20. 11. 1815)
– reparace (700 mil. franků)
- ztráta Savojska
- návrat uloupených uměleckých předmětů
- okupační vojska vítězných velmocí dočasně ve Francii

Důsledky:
- návrat hranic do původního stavu (do roku 1790)
- restaurace Bourbonů
– na trůn Ludvík XVIII. (1814 – 1824) – bratr popraveného Ludvíka XVI.
- mnoho lidí zavražděno, 70 tis. „provinilců“uvězněno, tisíce uprchlo do zahraničí


Důsledky Napoleonova působení pro evropské země:
- osobnost mimořádně talentovaná
- urychlil modernizaci státní správy, právního systému a hospodářského života (Belgie, Itálie, záp. Německo,…)
- likvidace feudálního systému
- také svojí vládou způsobil katastrofu pro Francii, i rozvrat a utrpení v okupovaných zemích + hosp. rabování, necitlivost k místním kulturním tradicím, násilí


Literatura:
Bělina, Pavel, Kučera, Jan: Dějiny evropské civilizace II. Paseka, Praha – Litomyšl, 1995.
Čapek, Vratislav, Pátek, Jaroslav, Zwettler, Otto: Světové dějiny II. Fortuna. Praha 1993.
Kuncová, Ivana: Dějiny Francie. Nakl. Svoboda. Praha 1988.
Roberts, J.M.: Přehledné dějiny světa. Nakl. Beta, Praha – Plzeň 2002.
Stevenson, John: Dějiny Evropy. Ottovo nakladatelství. Praha 2004.
Švankmajer, Milan, Veber, Václav, Sládek, Zdeněk, Moulis, Vladislav: Dějiny Ruska. Lidové noviny, Praha 1995.
Volný, Zdeněk a kol.: Toulky minulostí světa 7. Via Facti, Praha 2005.
Castelot, André: Napoleon Bonaparte. Melantrich, Praha 1998.
Correlli, Barnett: Bonaparte, Jota, Brno 2005.
Manfréd, Albert Zacharovič: Napoleon Bonaparte. Pravda, Bratislava 1978.

Žádné komentáře:

Okomentovat