Loading

23.4.4 BITVA NÁRODŮ, VÍDEŇSKÝ KONGRES, WATERLOO

1813 „bitva národů“ u Lipska
- 8/ Rakousko vyhlásilo Francii válku
- Napoleonův útok do Čech
- jedno z posledních vítězství Napoleona u Drážďan, bitva u Chlumu (u Ústí nad Labem) a Preštanova (u Teplic)

K protifr. koalici přistoupila Anglie a Bavorsko (opustilo Rýnský spolek) a Napoleon se stáhl k Lipsku.

16. – 19. 10 třídenní bitva
- celkem 0,5 mil. lidí
- dvojnásobná přesila nepřítele

Rakouská, ruská, pruská a švédská vojska obklíčila Fr. ze tří stran (úplnému obklíčení zabránila řeka Elster, na západě) - přes ni se Napoleonovi nakonec podařilo ustoupit, na bojišti ztratil 60 tis. mužů - přesto zdrcující porážka.

Napoleon opuštěn zbývajícími spojenci a vazaly, rozpad Rýnského spolku, Španělé vyhnali Francouze ze země (spojenci Anglie).

Válka přenesena na území Francie (dílčí vítězství Napoleona odmítl nabízený mír)
- obležena Paříž (3/1814)
- Napoleonova kapitulace (30.3.)
- abdikace ve prospěch 4letého syna Orlíka (6.4.) – císařem jen několik dní

Neúspěšný Napoleonův pokus o sebevraždu jedem.

5/ 1814 poslán spojenci na ostrov Elba u západních břehů Itáli (vláda nad ostrovem, osobní svoboda, ponechán císařský titul).


1814 – 1815 Vídeňský kongres
- neshody spojenců, boj o kořist, rozpad jednoty evropských států
- příležitost pro Napoleona:

3/1815 – Napoleon se se svými příznivci vylodil ve Francii
- tažení na sever
- ve Francii vítán
- získal většinu vojska
- vstup do Paříže
- útěk Bourbonů do Belgie
- Napoleon znovu na trůně – stodenní císařství (3 – 6/1815)
- liberálnější režim, slib míru a svobody, výzva k evropským státům na vídeňském kongresu s programem míru, ale prohlášen za nepřítele lidstva

Napoleonovo tažení do Belgie – definitivní porážka:
bitva u Waterloo (blízko Bruselu) spojenými vojsky Pruska a Anglie.

Žádné komentáře:

Okomentovat